Andrea Ledoux
Miami
Monica Kurpinski
Miami
Brian Romero
Miami
Zack Zweifel
Miami
Jake Sitzman
Miami
Anthony Emerson
Miami
Josias Salguero
Miami
Anais Zanotti
Miami
Kristian & Cynthia Fit-Rx Pros
Miami
Zee Perez
Miami
Jennifer Fidder
Miami
Steve
Miami
Kyle Jordan
Miami
Claudia Sofronia
Miami
Troy Ferguson
Miami
David Wick
Miami
Derick Johnson
Miami
John Pollock
Miami
Jeff Seidman
Miami
Patrick Burns
Miami Beach
Ted Ryce
Miami Beach
Audrey Banada
North Miami Beach
Alberto Gonzalez
Coral Gables
Andre McCormack
Doral