Andrea Ledoux
Miami
David Perez
Miami
Anais Zanotti
Miami
Coach Will
Miami
Jake Sitzman
Miami
Kristian & Cynthia Fit-Rx Pros
Miami
Jennifer Fidder
Miami
Steve
Miami
Luis Medal
Miami
Gerardo Vera
Miami
Ellie Harrington
Miami
Derick Johnson
Miami
Monica Kurpinski
Miami
Robert Sakz
Miami Shores
Jordan Deveix
Miami Beach
Velt Lawson
Miami
Alberto Gonzalez
Coral Gables
Fulvia Scarzanella Dighero
Weston
Fecker Charlot
Homestead
Jonathan Rein
Fort Lauderdale
Justn Samuels
Miami
Billy Santana
Miami
Coach Gilmer
Hollywood
Wendy Serra
Fort Lauderdale